ร่วมทำบุญหล่อพระโพธิสัตว์ตาราขาวและพระมหามารดาเชรับ ชัมมา

พระโพธิสัตว์ตาราขาวและพระมหามารดาเชรับ ชัมมา ผู้ประทานพรให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และขจัดอุปสรรคที่นำไปสู่ความตายก่อนวัยอันสมควร

ด้วยการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ เราจะได้ใช้กายเนื้ออันมีค่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สัตว์โลกก็มักประสบเหตุแห่งความตายซึ่งไม่ได้มาจากการสิ้นอายุขัย ในประเพณีพุทธวัชรยาน จึงนิยมสร้างพระเพื่อให้เราหรือบุคคลที่เราตั้งจิตถึงมีกุศลที่จะได้รับพรอันประเสริฐนั้น

เมื่อหล่อเสร็จแล้ว จะอัญเชิญองค์พระมาประดิษฐานที่ศูนย์ขทิรวันเพื่อการสักการะบูชา หลังจากที่พระสถูปสร้างเสร็จ จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วิหารตาราและวิหารชัมมา (ชั้นลอย พระศานติตารามหาสถูป) ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

องค์พระจะหล่อด้วยวัสดุทองเหลือง ปิดทองทั้งองค์ ขนาด 1.25 เมตร โดยช่างฝีมือเนวาร์ ประเทศเนปาล

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยสามารถร่วมบุญได้ที่:
บัญชี มูลนิธิพันดารา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาชาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 038-4-31667-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 391-2-66998-9

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงทาง 1000tara@gmail.com

พระอารยาตารา ปางตาราขาว (White Tara)
พระอารยาตาราเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาผู้เป็นดังมารดาของสัตว์โลก พระตาราขาวหรือพระนามในภาษาทิเบตว่า “ยีชิน คอร์โล” พระผู้ประทานพรสมประสงค์ เป็นหนึ่งในพระตารา 21 พระองค์ที่มีการบูชาอย่างแพร่หลายด้วยคุณลักษณะพิเศษของพระองค์ ทรงมีพระวรกายสีขาวใสดุจพระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงที่ส่องสว่าง มีเจ็ดเนตรแห่งปัญญา พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุในลักษณะประทานสรณะ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกอุบลในลักษณะประทานพร โดยพรสำคัญคือ การประทานอายุยืนยาว ทรงปกป้องเราให้พ้นจากความตายก่อนวัยอันสมควร ประทานพรในการบำบัดรักษาและความสงบสุขแห่งจิตใจจากการทำสมาธิอันไร้การปรุงแต่ง
สภาวะที่แท้มิเปลี่ยนแปลง กายอันเป็นเช่นนั้น
พระผู้ประทานชีวิตอันประเสริฐจากภัยแห่งความตาย
พระผู้เชี่ยวชาญในอุบาย ทรงเห็นธรรม จึงประสานให้เกิดพุทธะด้วยความกรุณา
ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระมหามารดาผู้ประทับอยู่ ณ เวลานี้

พระเชรับ ชัมมา
พระนามแปลว่า ปัญญา ความรัก ทรงกำเนิดจากพระมหามารดาปรัชญาปารมิตาและเป็นอีกสภาวะหนึ่งของพระอารยาตาราในวิถีพุทธเพิน ทรงเป็นบุคคลาธิษฐานของความกรุณาอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลก ทรงประทานการปกป้องจากความกลัว 8 ประการ ได้แก่ การทำร้ายของศัตรูและภัยพิบัติ ไสยศาสตร์และการสาปแช่ง การขาดบุตรธิดาและผู้ดูแล เหตุแห่งนาคที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง การวิวาทกับมิจฉาทิฐิ มลทินแห่งอารมณ์และความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลาย พลังของราหูและดาวนพเคราะห์ และเหตุแห่งความตายก่อนวัยอันสมควร การปฏิบัติบูชาพระองค์เฉกเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำให้อัตตาตัวตนสลายไปและนำไปสู่การหลุดพ้น

วีดีโอ งานเสวนาปี 2560 ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน

Part 1 พระพุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)

Part 2 พระพุทธศาสนามหายานแบบญี่ปุ่น (ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต)

Part 3 วัชรยาน พระพุทธศาสนาแบบทิเบต (ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล)

Part 4 ช่วงเสวนาธรรมะและศิลปะจากภาพทังกา (คุณศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา และ คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์)

Part 5 พระพุทธศาสนามหายานแบบจีน (อ. เศรษฐพงศ์ จงสงวน)

Part 6 รหัสธรรมจากดนตรี (อ.มิว เยินเต็น)

(หนังสือแนะนำ) รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชีวิต

 

รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชีวิต 

หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด โดย ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

หลักธรรมแบบทิเบต มองความตายในมุมใหม่ ไร้ความกลัว
แล้วคุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างดีที่สุด

“…หนังสือเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายแบบทิเบตที่เผยแพร่ในเมืองไทย
ปัจจุบันมีอยู่หลายเล่ม แต่ส่วนใหญ่ล้วอ่านเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก
สำหรับชาวพุทธเถรวาทหรือคนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบทิเบต
โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องบาร์โด เป็นที่น่ายินดีที่อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
ซึ่งเป็นผู้รู้ด้านทิเบตอันดับต้นของเมืองไทย เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
เพราะอธิบายแนวคิดเรื่องบาร์โดให้ได้เข้าใจง่ายขึ้น
อีกทั้งโยงมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่ช่วยให้อยู่อย่างมีความสุข
และพร้อมตายอย่างสงบในทุกเวลา
สำหรับคนที่สนใจธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งปรากฎการณ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของทิเบต หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ความกระจ่างได้ไม่น้อย…”

– พระไพศาล วิสาโล

“… รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต เป็นหนังสือที่จะช่วยให้ค้นพบกุญแจไขความหมายชีวิต
และความตายที่เราทำหายไปกลับคืนมา เนื้อหาสาระที่ว่าด้วยบาร์ทั้งสี่ในหนังสือนี้
จะช่วยปลุกฟื้นความหมายของสติและอัปปมาทธรรมให้มีพลังขึ้นในความสำนึกของผู้อ่าน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีความหมายอันทรงพลังเพียงพอ
ที่จะทำให้ผู้วิ่งหนีความตายด้วยความตื่นตระหนกตกใจกลัว จะได้สติ หยุดวิ่งหนี
แล้วหันกลับมาเจริญสติและอัปปมาทธรรมให้มากเพียงพอ ที่จะมีความเบิกบานกับชีวิตที่มีอยู่
เพราะที่สุดแล้วความตายก็คือ ธรรมชาติที่เป็นความหมายของชีวิต
เหมือนกับเวลาในเกมฟุตบอล เป็นความหมายของกีฬาฟุตบอล
ความตายมีความหมายให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ช่างมีค่ายิ่งนัก
เพราะห้วงเวลาแห่งชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้แหล่ะ คือ ห้วงเวลาที่มีคุณค่าสูงสุด…”

– ประมวล เพ็งจันทร์

 

12919818_978842575532870_4249740481628581006_n
“ทำอย่างไรผู้อ่านจะกลับมามองชีวิต
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่ได้มีการเตรียมจิต”
ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล กล่าวในงานเสวนาแนะนำหนังสือเล่มใหม่
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ บ้านมูลนิธิ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของทิเบตจากคัมภีร์มรณศาสตร์ ในรูปแบบที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ง่าย
การเดินทางของจิตที่ไม่ได้สิ้นสุดเมื่อเราตาย องค์ความรู้นี้เป็นองค์ความรู้สำหรับทุกคน ไม่ใช่เพียงเฉพาะครูบาอาจารย์ เพราะทุกชีวิตมีศักยภาพที่จะตื่นรู้ได้ ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมจิตมาอย่างดี

หนังสือได้ให้ความรู้ในเรื่องการแตกสลายของธาตุ และบาร์โดต่างๆ ซึ่งเป็นสภาวะเชื่อมต่อ
หลักการของการเตรียมจิต เทคนิคการปฏิบัติภาวนา และประเพณีปฏิบัติในการจัดการความตายของทิเบต

ทำอย่างไรให้เราใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีที่สุด ให้เกื้อหนุนดวงจิตของเรา
เพื่อเตรียมตัวสำหรับวาระที่สำคัญที่สุดของชีวิต
เป็นคำถามสำคัญที่อาจารย์กฤษดาวรรณ กล่าวทิ้งท้ายไว้

สั่งซื้อหนังสือได้แล้ววันนี้

ราคา 225 บาท ค่าจัดส่งลงทะเบียน 30 บาท
ทางอีเมล์ 1000tara@gmail.com

12495133_978842632199531_459448397135259193_n

 

IMG_7122