zing zing

คอร์สภาวนาทงเลน เพื่อการละอัตตา (11-13 ส.ค. 60)

คอร์สภาวนา ทงเลน เพื่อการละอัตตา Tonglen Meditation

วันศุกร์ 11 สิงหาคม – วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 (2 คืน 3 วัน)

ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา หัวหิน

 

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกฝนและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่

 เมื่อเราเข้าใจจิตวิญญาณแห่งการภาวนา เราก็สามารถแบกรับความยากลำบากและสิ่งท้าทายได้ แม้จะเป็นการภาวนาที่ดูเป็นอุดมคติอย่างสมาธิทงเลน (ทองเลน -Tonglen Meditation) ที่เราได้เปลี่ยนรูปแบบของการหายใจหลัก จากการหายใจเพื่อตนเอง เป็นหายใจเพื่อผู้อื่น จากความปรารถนาที่จะดับทุกข์ตนเอง เป็นดับทุกข์ผู้อื่น เมื่อเราไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ชีวิตกลับเรียบง่าย สมาธิกลับมีพลัง และเราค้นพบเคล็ดลับสำคัญที่ทาให้มีสุขอยู่ได้แม้กายทุกข์ ลองคิดดูว่า โลกนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อลมหายใจแรกในเช้าวันใหม่ของเราไปพร้อมกับการตั้งจิตที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น และลมหายใจสุดท้ายก่อนเราจะหลับไปก็เป็นการตั้งจิตแบบเดียวกัน บอกตัวเองว่า “ในวาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ว่าสภาวะทางกายของข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไร สภาวะใจจะขออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยน เกื้อกูล และดำรงอยู่ในความผ่องแผ้วแรกเริ่ม”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกฝน เรียนรู้ และปฏิบัติภาวนาในคอร์สที่เป็นหัวใจของการเดินทางด้านในเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตัวเราและผู้อื่น เพื่อการกลับไปสู่ปัญญาญาณเดิมแท้ที่ไม่เคยพรากจากความรักความกรุณา

อาจารย์ผู้นำภาวนา 

 • อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต อาจารย์สอนธรรมะในวิถีพุทธวัชรยาน
 • อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตและได้รับการฝึกฝนจากแนวทางการสอนในวัดทิเบต

อาหาร 
อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาใส่น้ำดื่มที่ทางมูลนิธิจัดให้

ที่พัก
ห้องพักคู่ (หญิงล้วน) ในเรือนทศบารมี และเตนท์เดี่ยว มูลนิธิจะจัดที่พักให้ผู้ที่ได้ยืนยันการสมัครแล้วให้ได้นอนห้อง นอกเสียจากว่าจะระบุว่าความประสงค์จะนอนเตนท์

การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ และกรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน 

 • มูลนิธิยินดีจัดหารถตู้ให้ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 700 บาท
  รถออกเวลา 7.00 น. ที่ บ้านมูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าวซอย 11
  (บ้านหลังสุดท้ายของซอย ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตร)
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์
 • เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงที่หัวหิน
  จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูมาลงหน้าศูนย์ขทิรวัน ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า ศูนย์ทิเบต หรือวัดทิเบต

บริจาคร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ผู้สนใจจริงได้เข้าร่วมภาวนาและช่วยค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านอาหารและสถานที่ มูลนิธิจึงขอให้ผู้ สนใจเข้าคอร์สบริจาคร่วมกิจกรรม 2,000 บาท

โดยโอนมาที่บัญชีชื่อ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-2-66998-9

อนึ่งมูลนิธิไม่สามารถคืนค่าร่วมกิจกรรมหากท่านยกเลิกการเข้าอบรม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียม อาหารและสถานที่

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 

1000tara@gmail.com โทร 083-300-8119

ติดตามข้อมูลทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/1000tara

กำหนดการ 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

07.00 น. ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิที่กรุงเทพฯ สาหรับผู้เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน
11.00 น. พื้นฐานการภาวนาทงเลน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.15 น. ทงเลนกับโพธิจิต
16.00 น. พัก
16.30 น. บทสวดทงเลน นำพาจิตกลับสู่สภาวะแห่งความกรุณาและผ่องแผ้วเดิมแท้
17.45 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทาวัตรเย็น วิธีทำสมาธิ นิทานก่อนนอน
20.30 น. พักผ่อน

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 

06.00 น. สมาธิ
06.20 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานชา/กาแฟ
07.30 น. ทำวัตรเช้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ทงเลนกับการเยียวยา
11.00 น. ภาวนา ซักถาม
12.15น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ทงเลนช่วยให้เราเผชิญวิกฤตในชีวิตได้อย่างไร
15.00 น. สมาธิภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิภาวนา
17.45 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีป อุทิศให้ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

06.00 น. รับประทานชา/กาแฟ
06.15 น. เดินภาวนา ทำสมาธิ และกิจกรรมแห่งโพธิจิต
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ทงเลนกับการละอัตตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเสวนา ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน (24 มิ.ย. 2560)

ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ มูลนิธิพันดารา

ขอเชิญร่วมเสวนา

“ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน”
วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.15 น.
ห้องประชุม สถาบัน 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ พุทธธรรม การประสานธรรมะกับชีวิตตามประเพณีปฏิบัติในพระพุทธศาสนามหายานอันหลากหลาย
การสนทนาพิเศษเกี่ยวกับภาพทังกา (Thangka) หรือภาพพระบฏ และการสาธิตเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมของทิเบต

กำหนดการ
09.15 น. “พระพุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ นักวิชาการด้านพุทธศาสนามหายาน ผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี สันสกฤต
11.00 น. “พระพุทธศาสนามหายานแบบญี่ปุ่น” ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต นักปรัชญา ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 น. “วัชรยาน พระพุทธศาสนามหายานแบบทิเบต” ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล อาจารย์สอนคอร์สภาวนา นักวิชาการด้านทิเบตศึกษา
14.00 น. เสวนา “ธรรมะและศิลปะจากภาพทังกา” คุณศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินอิสระ, คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์ จิตรกรอิสระ ผู้เคยไปฝึกวาดภาพทังกาที่เมืองธรรมศาลา, ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
15.30 น. “พระพุทธศาสนามหายานแบบจีน วิถีปฏิบัติในสังคมไทย”อาจารย์เศรษฐพงศ์ จงสงวน สถาปนิกและนักวิชาการด้านพุทธมหายาน
16.30 น. “รหัสธรรมจากดนตรีในพิธีกรรมของทิเบต” พร้อมสาธิตอาจารย์มิว เยินเต็น (อาจารย์สอนคอร์สภาวนา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมจากวัดทิเบต) และคณะ

เชิญลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 1000tara@gmail.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)  เพื่อความสะดวกในการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (2 ก.ค. 2560)

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สร้างพระศานติตารามหาสถูป หอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม

เฟส : เสาชั้นลอย ๖๐ ต้น รับอาคารมหามันดาลาและวิหารพระโพธิสัตว์  

เพื่อบำเพ็ญกุศลใหญ่ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา

  ณ ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา หัวหิน

  วันอาทิตย์ที่ กรกฎาคม .. ๒๕๖๐

ประธานรับมอบผ้าป่า: พระอาจารย์กุนเทรอ นัมคา ทินเล ริมโปเช วัดซาเมินเกียล ประเทศอินเดีย

 

มูลนิธิพันดาราและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบตและหิมาลัย เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นองค์แทนโพธิจิต หรือจิตอันปรารถนาการบรรลุธรรมเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์  โดยก่อสร้างพระสถูปตามแบบ “ยุงตรุง เกอเลก เชอแตง” สถูปอันสร้างสรรค์อย่างวิจิตรดังปาฏิหาริย์ ตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต

ภายในพระศานติตารามหาสถูปจะประกอบด้วยหอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม ห้องภาวนา
สถานเดินเวียนเทียนและกราบอัษฎางคประดิษฐ์ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ องค์โดมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระสถูปแห่งนี้จะเป็นพุทธสถานแห่งความกรุณาและสันติภาพ เป็นสถานปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบารมี และประกอบบุญกุศล ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากเกิดความปีติ ศรัทธาในพระรัตนตรัย และหมั่นฝึกตนจนเกิดปัญญาอันนำไปสู่การตระหนักรู้ภายใน รวมถึงยังเป็นมรดกทางพุทธศิลป์ทิเบตอันงดงามที่ผู้คนสมัยนี้ได้ร่วมกันสร้างเพื่อมอบให้แก่ผู้คนในยุคสมัยต่อไป

การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปจึงนับเป็นการงานทางธรรมและเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่สำคัญเพราะเป็นการแผ่ความรักความกรุณาอย่างไม่มีประมาณให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการสละทรัพย์เพื่อบำเพ็ญทานบารมี พระสถูปจึงไม่ใช่วัตถุยิ่งใหญ่อลังการโดยไร้ความหมาย แต่เป็นต้นธารที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนให้เข้าถึงสันติสุข และเป็นกรรมดีที่ผู้คนทำร่วมกันในยุคที่สังคมมีความแตกแยก เกิดภัยพิบัติ โดยตามคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตกล่าวว่า การสร้างพระสถูปเป็นการปกป้องโลกและเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลไปให้กลับคืนมา

ด้วยเหตุที่องค์พระสถูปไม่อาจสร้างได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว แต่ต้องอาศัยศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสานต่องานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการร่วมบุญทอดผ้าป่ากองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสร้างเสาชั้นลอย ๖๐ ต้น ความสูงต้นละ ๓.๘๐ เมตร ซึ่งจะรองรับอาคารมหามันดาลา หอสมาธิที่จะมีห้องภาวนาใหญ่ ๔ ห้อง ห้องภาวนาขนาดเล็กอีก ๘ ห้อง และเป็นสถานแสดงภาพทังกาพุทธประวัติ รวมถึงเพื่อก่อสร้างกำแพงมหามันดาลาต่ออีก ๔ เมตรเพื่อให้สูงครบ ๙ เมตร

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ทางบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) มูลนิธิพันดารา ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๓๙๑๖๖๙๙๘

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๙๒๔๐๕๕๑๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๕๒๐๒๒๕๔

หลังโอนปัจจัยแล้ว กรุณาส่งสลิปให้มูลนิธิทราบที่ 1000tara@gmail.com
หรือโทรสาร ๐๒ ๕๑๑ ๔๑๑๒  หากท่านประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย

 

 

 

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ ที่ ๒ กรกฎาคม ..๒๕๖๐ 

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

๑๐.๐๐น.  ร่วมถวายซัง (ถวายธัญพืช กำยานหอม แด่พระธรรมบาล) ที่เขตก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

๑๑.๐๐น.  พิธีทอดผ้าป่า ณ ศาลาเตวาวัฒนา

– ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ประธานมูลนิธิ และประธานโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป หอสมาธิเพื่อการปฏิบัติธรรม กล่าวรายงาน

– พระอาจารย์กุนเทรอ นัมคา ทินเล ริมโปเช ประธานในพิธี แสดงธรรมและเป็นผู้แทนรับมอบการถวายกองผ้าป่า สวดมนต์อวยชัย และให้พร

๑๒.๐๐.  ขอเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๕.๐๐น.  พิธีมนตราภิเษกพระมหามารดาเชรับ ชัมมา และรับพรเพื่อสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติธรรม

        

ขอพรแห่งพระพุทธเจ้าทั้งสามกาลและพระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ

ประทานแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว

ขอจงประสบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว

ขอให้บุญกุศลของท่านตลอดจนความดีงามทั้งหลาย

น้อมนำให้ท่านได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วด้วยเทอญ


 

 

กิจกรรม การแพทย์ทิเบต (1-4 เม.ย. 2560)

1. กิจกรรมสุขภาพ “ตรวจสุขภาพและบำบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนทิเบต” ครั้งที่ 1/2560
เน้นปรับสมดุลธาตุ รักษาด้วยสมุนไพรทิเบตและวิถีธรรมชาติ

โดย นพ.เซดอร์ ญารงชา Nyerongsha Medical Institue, Lhasa

วันเสาร์ที่ 1 – วันอังคารที่ 4 เม.ย. 09.00-19.00 น.
บ้านมูลนิธิพันดารา (รอบตรวจประมาณท่านละครึ่งชั่วโมง)
แปลจากภาษาจีน/ทิเบต เป็นภาษาไทย/อังกฤษ

ค่าตรวจ 400 บาท ไม่รวมค่ายา
รายได้ทั้งหมดมอบให้สถาบันญารงชาเพื่อสนับสนุนงานการแพทย์ทิเบต
กรุณานำตัวอย่างปัสสาวะแรกของวันมาด้วย

#สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่
1000tara@gmail.com

 

2. เสวนา “การแพทย์ทิเบต ศิลปะแห่งการบำบัดรักษา”

วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 09.00-11.00 น.
บ้านมูลนิธิพันดารา 

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแพทย์ทิเบต การป้องกันความเจ็บป่วย
การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกกับธาตุ และการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรจากที่ราบสูงทิเบต

นำการเสวนาโดย:
นพ.เซดอร์ ญารงชา
ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล 

บาร์โด ชีวิตและการจากไปในวิถีพุทธวัชรยาน (1 เม.ย. 2560)

มูลนิธิพันดารา ขอเชิญร่วมกิจกรรมภาวนา

“บาร์โด ชีวิตและการจากไปในวิถีพุทธวัชรยาน”
วันที่ 1 เม.ย. 60 เวลา 08.30-12.00 น.
ห้องโถง ชั้น ๑ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพ)

 

เรียนรู้จากคัมภีร์มรณศาสตร์เพื่อเตรียมตัวตายอย่างมีสติและเตรียมชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าที่สุด

พร้อมทั้งร่วมภาวนาด้วยการฝึกกราบอัษฎางคประดิษฐ์และสวดมนต์เพื่อผู้จากไป

(ระหว่างเวลา 08.30-09.00 จะเป็นช่วงเวลาฝึกกราบอัษฎางคประดิษฐ์)

#ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ 1000tara@gmail.com

ภาวนาเซ็มทรี หนทางสู่จิตเดิมแท้ (20 – 22 มค 2560)

Upcoming retreat on Semtri (understanding the mind’s nature) and meditation, January 20-22, 2017

คอร์สภาวนาต้อนรับปีใหม่

“ด้วยการเฝ้ามองดูจิต เราจะเห็นทุกสิ่ง” – มิลาเรปะ

เซ็มทรี หนทางสู่จิตเดิมแท้
วันศุกร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา

จิตที่แท้เป็นดังฟ้าใส ว่าง กระจ่าง ผ่องแผ้วแต่แรกเริ่ม แต่ด้วยการเผลอตามสิ่งที่มากระทบอายตนะ ยึดติดในอารมณ์ และปรุงแต่งด้วยกิเลส เราจึงติดกับดักของภาพลวงตา วันแล้ววันเล่าที่เราปรนเปรอภาพลวงตาอันเป็นหน้ากากและภาพฉาบฉวยของจิต จนมองไม่เห็นเนื้อแท้ของตัวตน เราปล่อยให้จิตยึดติดกับพื้นที่สีดำ คิดวกวนในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มองโลกในแง่ลบซึ่งนำไปสู่ความกลัว ลังเล สงสัย ซึ่งอาจนำไปสู่การทำร้ายตนเองและผู้อื่น สร้างขีดจำกัดให้กับชีวิต จนเข้าไม่ถึงสันติสุขแห่งจิตเดิมแท้

ในคอร์สนี้เราจะพาจิตกลับสู่สภาวะที่แท้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการเปิดใจให้เห็นตัวตนที่แท้ของตนเอง เรียนรู้คุณสมบัติและอานุภาพของจิตที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและความอุดมที่พร้อมจะปรากฏขึ้น ทำความเข้าใจมุมมอง (ตาวา) การประพฤติปฏิบัติ (เชอปา) และทำสมาธิ (กมปา) ด้วยเทคนิควิธี ที่จะนำเราไปสู่ปัญญาเดิมแท้

อาจารย์ผู้สอนภาวนา
อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
อาจารย์มิว เยินเต็น

วิธีอบรม/ภาวนา
บรรยาย สนทนาธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำกิจกรรมฝึกจิต เดินภาวนา ตลอดจนถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาและอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ

อาหาร ที่พัก
บริการอาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง

การเดินทาง
เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาทสำหรับการเดินทางไปกลับ หรือเดินทางมาศูนย์ขทิรวันด้วยตนเอง

สนับสนุนการจัดคอร์สภาวนาท่านละ
2,000 บาท

กำหนดการ
วันศุกร์ที 20 มกราคม 2559
7.00 น. ​ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิมาขทิรวัน (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้)
11.00 น. แนะนำคอร์สภาวนา แบบฝึกหัดเปิดใจ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. รู้จักสภาวะจิตเดิมแท้
16.00 น เทคนิควิธีในการฝึกกาย วาจา ใจ
18.00 น. ​รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา ทำวัตรเย็น อุทิศให้ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน
20.45 น. ​เข้านอน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
6.15 น. ​ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.30 น. ​ทำวัตรเช้า ฝึกสมาธิตุกลุง
8.15 น. ​รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ค้นพบ ‘ริกปะ’ และความอุดมของจิต ​​
12.00 น. ​รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การไม่ตามความคิดปรุงแต่งและการฝึกฝน
18.00 น. ​รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ​ถวายดวงประทีป ทำวัตรเย็น ​อุทิศให้ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน
20.45 น. ​เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
6.00 น. เดินภาวนา ทำสมาธิ
8.00 น. ​รับประทานอาหารเช้า
9.30 น. จิตกับลมปราณ
11.30 น. ​รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

#สนใจติดต่อมูลนิธิพันดาราที่ 1000tara@gmail.com

ตาราภาวนาและมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา 21 พระองค์

กิจกรรมภาวนาพิเศษถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

“ตาราภาวนาและมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา ๒๑ พระองค์”

มูลนิธิพันดาราขอเชิญศิษย์และกัลยาณมิตรปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมพิเศษ
“ตาราภาวนาและมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา ๒๑ พระองค์”
ประกอบพิธีและนำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

วันศุกร์ที่ ๒๕ -วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา หัวหิน

มนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา ๒๑ พระองค์ฉบับเต็มรูปแบบเช่นนี้ เป็นมนตราภิเษกที่ได้รับยากยิ่งเนื่องจากใช้เวลาประกอบพิธีถึง ๓ วัน โดยพระอาจารย์จะใช้คัมภีร์ของมหาสิทธาญีมา เปบา (สุริยคุปต์) ซึ่งสืบผ่านพระปฐมอาจารย์ของท่านคือสมเด็จสาเกีย ทริซิน ริมโปเช

กำหนดการ
วันที่ 25 พ.ย.
13.30 ตาราภาวนาและสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับมนตราภิเษก, พิธีวังดรุบ (ริมโปเชปฏิบัติบูชาพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อขอพรในการประกอบพิธี)
15.00 รับประทานอาหารว่าง
15.30 เริ่มพิธีวังกูร์ (มนตราภิเษก) เริ่มจากองค์ที่ 1 ถึง องค์ที่ 21 ซึ่งจะเสร็จเช้าวันที่ 27
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ทำวัตรเย็น สวดบทสรรเสริญพระแม่ตารา 21 องค์ ทำสมาธิ
21.00 เข้านอน

วันที่ 26 พ.ย.
06.00 ทำสมาธิ
06.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 ทำวัตรเช้า
08.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 มนตราภิเษก (ต่อ)
10.30 พัก
11.00 มนตราภิเษก (ต่อ)
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 มนตราภิเษก (ต่อ)
15.30 พัก
16.00 มนตราภิเษก (ต่อ)
18.00 รับประทานอาหารเย็น
19.30 ทำวัตรเย็น สวดบทสรรเสริญพระแม่ตารา 21 องค์ ทำสมาธิ
21.00 เข้านอน

วันที่ 27 พ.ย.
06.00 เดินภาวนา สมาธิ
07.00 รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.30 กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า
08.15 รับประทานอาหารเช้า
09.00 มนตราภิเษก (ต่อ)
10.30 พัก
11.00 รับพรจากมนตราภิเษก บทภาวนาปิดท้าย อุทิศบุญกุศล
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

________________________________

มูลนิธิมีความยินดีบริการอาหารมังสวิรัติและที่พัก ท่านสามารถบริจาคค่าอาหาร น้ำ ไฟ ร่วมบุญในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ และบูชาพระอาจารย์ตามจิตศรัทธา

กรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com เพื่อการจัดเตรียมอาหารและที่พัก
กรณีเดินทางไป-กลับกับรถตู้ที่มูลนิธิเช่ารถตู้ให้ มีค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาท

หากไม่สามารถร่วมงานได้ทุกวัน ขอให้ระบุช่วงเวลาที่ร่วมได้ ทางมูลนิธิขอสวนสิทธิ์การจัดห้องพักให้แก่ผู้ที่สามารถร่วมปฏิบัติได้ตลอดงาน ขอขอบคุณและอนุโมทนาในความตั้งใจมาร่วมพิธีสำคัญของการปฏิบัติบูชาพระโพธิสัตว์ตาราในครั้งนี้

พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์มัญชุศรี (23 พ.ย. 2559)

Manjushri empowerment and teaching on wisdom by Kunga Sangbo Rinpoche
November 23, 2016, 6-8 p.m. at the 1000 Stars Foundation House. All is welcome.

 

กิจกรรมพิเศษ มูลนิธิพันดารา

มนตราภิเษกพระมัญชุศรีและคำสอนว่าด้วยปัญญา

มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม
“พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์มัญชุศรี”

ในวันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ลาดพร้าวซอย 11
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

นำภาวนาและประกอบพิธีโดย: 
พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช  เจ้าอาวาสวัดต้าชีกง กรุงลาซา และวัดเจคุนโด เมืองยูชู แคว้นคาม ทิเบต

 

มนตราภิเษกเป็นพิธีตามประเพณีศาสนาพุทธวัชรยานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับพรจากพระพุทธเจ้าผ่านพระอาจารย์ผู้ทำพิธี ที่ได้รับการถ่ายทอดคำสอนตามสายการปฏิบัติ

สำหรับมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์มัญชุศรีจัดขึ้นเพื่อให้เราได้เพิ่มพูนปัญญาในการพัฒนาตน จนเข้าใจความเป็นจริงอันเป็นเป้าหมายของการปฏิบัตธรรม
เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นตัวแทนพระปัญญาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

กรุณาสำรองที่นั่งทางอีเมล์ 1000tara@gmail.com