admin

น้อมใจสู่ไกรลาสปีที่ 5 (15-29 กรกฎาคม 2559 *ปิดรับสมัครแล้ว*)

มูลนิธิพันดาราขอเชิญกัลยาณมิตรผู้มีใจรักการจาริกร่วมยาตราสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเขาพระสุเมรุ หรือ ศูนย์กลางของโลกและจักรวาล แต่ดังที่อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์กล่าวไว้ การเดินทางสู่ไกรลาสนี้มิใช่เป็นเพียงการเดินทางทางกายภาพสู่ใจกลางของโลก แต่ยังเป็นการเดินทางสู่ใจกลางแห่งจิตวิญญาณอีกด้วย

ไกรลาศ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของ 4 ศานา ต้นกำเนิดของแม่น้ำ 4 สายใหญ่ในเอเซีย

ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ของการก่อตั้งศูนย์ขทิรวัน สถานภาวนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานจาริกบุญในทิเบต มูลนิธิพันดาราจึงจะจัดการจาริกน้อมใจสู่ไกรลาสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล (นำการจาริกในครั้งนี้) ได้ยาตรารอบภูเขานี้มาแล้วสี่ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

ความหมายของไกรลาส  ชาวทิเบตเรียกไกรลาสว่า คัง ติเซ (ธารน้ำแข็ง) และ คัง ริมโปเช (ธารน้ำแข็งอันประเสริฐ) ที่นี่คือสถานประสูติของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับและที่ประทับของพระยีตัมพระนามว่า “เมรี” ไกรลาสยังเป็น ที่ประทับของพระยีตัมและพระฑากินีนามว่า พระเด็มชก (จักรสัมวระ) และพระดอร์เจ พักโม (วัชรวราหิ) เป็นสถานภาวนาของท่านมิลาเรปะและที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงกายประภัสสรของคุรุอาจารย์หลายท่าน

ชาวฮินดูผู้ยาตราไปไกรลาสปีละหลายหมื่นคนเชื่อว่า ภูเขาแห่งนี้คือที่สถิตขององค์มหาเทพ พระศิวะ และสำหรับศาสนิกชนในศาสนาเชนเชื่อว่าไกรลาสคือสถานบรรลุไกวัลยธรรมขององค์พระศาสดาของพวกเขา ด้วยไกรลาสเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงศาสนาและนิกายต่างๆ เอาไว้ด้วยกัน จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชัมบาลา” บนโลกมนุษย์ หากจะมีสถานที่ใดที่ยังคงความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณของผู้คนต่างศาสนาเอาไว้ สถานที่แห่งนั้นก็คือไกรลาส

ไกรลาศมองจากทะเลสาบมนสโรวาร์

ทะเลสาบฑากินี บนเส้นทางไกรลาศโครา

ทิวทัศน์ที่สวยงาม บนเส้นทางมิตรภาพสาย 219

บนเส้นทางรอบทะเลสาบมนสโรวาร์

พระราชวังของอาณาจักรโบราณกูเกที่ยังหลงเหลืออยู่

วัด Chiu หนึ่งในวัดเก่าแก่ริมทะเลสาบมนสโรวาร์

วัดกูรู เกียม ที่หุบเขาพญาครุฑ ปราสาทสีเงิน Kyunglung Ngulkar

สายฝนและแสงทอง บนเส้นทางสู่อาณารจักรโบราณ กูเก

สายฝนและแสงรุ้งทักทายผู้ผ่านทาง

สายรุ้งเหนือทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์มนสโรวาร์

สายหมอกยามเช้าริมทะเลสาบมนสโรวาร์

เส้นทางคดเคี้ยว บนถนนสาย 219 ที่ความสูงมากกว่า 4000 เมตร

หิมาลัยและภูเขารูปทรงแปลกตาบนเส้นทางสู่กูเก

อาณาจักรโบราณกูเก มองจากพระราชวังเก่าแก่