กิจกรรม

ภาวนาทงเลน (ณ สวนพันดาว เชียงใหม่) 10-12 พ.ย. 2560

คอร์สภาวนา “ทงเลน เพื่อการละอัตตา” Tonglen Meditation

วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2560 (3 วัน 2 คืน)

ณ สวนพันดาว เชียงใหม่

จัดโดย มูลนิธิพันดาราและสวนพันดาว

“ทงเลนเป็นจุดเริ่มต้นให้โพธิจิตก่อกำเนิด
ซึ่งจะทำให้ผู้สนใจปฏิบัติพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองและเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น”

ความรัก ความเมตตาและกรุณา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่อยู่ในมนุษย์ทุกคน เพียงแต่ว่าจะถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบ เวลา และสถานที่ใด ก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคล บ่อยครั้งความรักความเมตตารวมถึงความสนใจที่มีให้ตนเองมากจนเกินไป สามารถไปบดบังศักยภาพในการมองเห็น สนใจและรับรู้ถึงความสุขความทุกข์ของผู้คนที่อยู่รอบตัวทั้งคนที่เรารู้จักและไม่รู้จัก ทำให้เราเหมือนถูกตัดขาดจากการเชี่อมโยงถึงผู้คนอื่นๆ อย่างแท้จริง และนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมากมายรู้สึกโดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา หดหู่ ซึมเศร้าเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามา

ความสุขที่ยั่งยืนกว่าและความทุกข์ที่ลดน้อยลงสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบตัว และค้นหาโพธิจิตด้านในของตัวเรา เราสามารถแบกรับความยากลำบากและสิ่งท้าทายได้ เมื่อเราเข้าใจจิตวิญญาณแห่งการภาวนาที่เน้นเรื่องของความเมตตาและความกรุณาที่ดำรงอยู่ในตัวเราอยู่แล้ว แม้จะเป็นการภาวนาที่ดูเป็นอุดมคติอย่างสมาธิทงเลน ที่เราได้เปลี่ยนรูปแบบของการหายใจหลัก จากการหายใจเพื่อตนเอง เป็นหายใจเพื่อผู้อื่น จากความปรารถนาที่จะดับทุกข์ของตนเองเพียงอย่างเดียว เป็นดับทุกข์ของผู้อื่นด้วย เมื่อเราไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางและเปิดมุมมองใหม่โดยน้อมรับเอาคุณภาพชีวิตของคนอื่นๆ มาอยู่ในสมการของการมองโลกด้วย เราจะเริ่มเห็นเพื่อนมนุษย์มากมายและตระหนักในความเชื่อมโยงเหล่านั้น ชีวิตกลับเรียบง่ายมากขึ้น ความโดดเดี่ยวเศร้าหมองจะลดน้อยลง สมาธิกลับมีพลัง และเราสามารถค้นพบเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขอยู่ได้แม้ร่างกายจะทุกข์ ซึ่งนั่นก็คือ โพธิจิตของตัวเราเอง

ลองจินตนาการดูว่า โลกนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไร ตัวเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อลมหายใจแรกในเช้าวันใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการตั้งจิตที่จะรับรู้และแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น และลมหายใจสุดท้ายก่อนเราจะหลับไปก็เป็นการตั้งจิตแบบเดียวกัน ลมหายใจที่สามารถแปรเปลี่ยนพลังงานลบที่เข้ามากระทบจิตใจเราอยู่เสมอให้กลับกลายเป็นพลังงานบวกที่เราสามารถแผ่ออกไปให้กับผู้คนต่างๆ ได้  แม้นกระทั่ง “ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ไม่ว่าสภาวะทางกายของเราจะเป็นเช่นไร สภาวะใจจะขออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยน เกื้อกูล และดำรงอยู่ในความผ่องแผ้วตั้งแต่แรกเริ่ม

“เป็นการภาวนาในวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ สร้างความสามารถให้เรากล้าที่จะเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริง ทงเลนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือรับความทุกข์ผู้อื่นผ่านลมหายใจเข้า แล้วแปรเปลี่ยนเป็นความรัก เมตตาและปรารถนาดีส่งกลับให้ผู้อื่น การฝึกฝนนี้ทำให้เราก้าวข้ามความกลัวความทุกข์ มั่นใจในศักยภาพของความกรุณาที่สามารถเยียวยาความทุกข์นั้นได้”

“ความกรุณาที่เกิดขึ้นมากลางใจแบบไม่มีเงื่อนไข ปราศจากความกลัว ไม่แบ่งแยก มันรู้สึกสงบ เมื่อเราเข้าใจความหมายจากการตระหนักรู้ไม่ใช่เข้าใจแบบที่อ่านหนังสือแล้วเข้าใจ เราจะมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีทั้งสุขและทุกข์ ใจเราจะบริสุทธิ์”

“จากที่เคยมุ่งภาวนาหรือทำสมาธิเพื่อให้ตัวเองสงบหรือมีสติ มีแต่ตัวเอง ทงเลนเปลี่ยนมุมมองนี้ไปเป็นการภาวนาเพื่อผู้อื่น การยอมน้อมรับสิ่งไม่ดีหรือความทุกข์ทั้งหลายจากคนอื่น คนอื่นนี่คือไม่ใช่เฉพาะคนที่เรารัก แต่รวมถึงศัตรูด้วย ใช้ตัวเราเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบวก แถมยังส่งความสุขและไมตรีกลับไปให้เขาได้ ทำให้เราเห็นศักยภาพของความกรุณา และจิตที่ไม่คิดถึงแต่ตัวเองนี้แหละกลับทำให้สงบสุขและเป็นสมาธิขึ้นมาเอง”

อาจารย์ผู้นำภาวนา

  • อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต อาจารย์สอนธรรมะและการภาวนาในวิถีพุทธวัชรยาน

  • อาจารย์มิว เยินเต็น
    ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบต ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี

 อาหาร
อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
(เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวเพื่อใส่น้ำดื่มที่ทางมูลนิธิจัดให้)

 ที่พัก
สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ลักษณะที่พัก มีตั้งแต่ห้องรวม 2 คนขึ้นไป

การแต่งกาย
โปรดแต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ
(ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ และโปรดนำมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก)

การเดินทาง
รถส่วนตัว ท่านสามารถเดินทางไปด้วยตนเองตามแผนที่ของสวนพันดาว
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณมนัสศิริ โทร. 089-701-2101 / คุณลลิดา โทร. 086-911-2462

บริจาคร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ผู้สนใจจริงได้เข้าร่วมภาวนาและช่วยค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านอาหารและสถานที่
มูลนิธิจึงขอให้ผู้สนใจเข้าคอร์สบริจาคร่วมกิจกรรมท่านละ 2,000 บาท

โดย โอนเงินที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-2-66998-9
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 924-0-05512-0
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 052-0-02254-8

อนึ่ง มูลนิธิไม่สามารถคืนเงินบริจาคร่วมกิจกรรมหากท่านประสงค์ขอยกเลิกเข้าร่วมคอร์สได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียม อาหารและสถานที่

การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com โทร. 083-300-8119
ติดตามข้อมูลทางเฟซบุ๊กที่ www.facebook.com/1000tara

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

15.00 – 17.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ สวนพันดาว เก็บสัมภาระ

17.30 น. พื้นฐานการภาวนาทงเลน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. บทสวดทงเลน นำพาจิตกลับสู่สภาวะแห่งความกรุณาและผ่องแผ้วเดิมแท้

20.30 น. พักผ่อน

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

06.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ และทำวัตรเช้า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30 น. ทงเลนกับโพธิจิต

11.00 น. ภาวนา ซักถาม

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ทงเลนกับการเยียวยาและทงเลนช่วยให้เราเผชิญวิกฤตในชีวิตได้อย่างไร

16.30 น. สมาธิภาวนา

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีป อุทิศให้ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน

20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

06.00 น. ทำสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ และทำวัตรเช้า

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.30 น. ทงเลนกับการละอัตตา

11.00 น. จะนำทงเลนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

****************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous ArticleNext Article

2 Comments

    1. ขอขอบคุณที่สนใจสมัครเข้าร่วมคอร์สค่ะ ขออนุญาตส่งรายละเอียดไปทางอีเมล์นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *