กิจกรรม

ร่วมทำบุญหล่อพระโพธิสัตว์ตาราขาวและพระมหามารดาเชรับ ชัมมา

พระโพธิสัตว์ตาราขาวและพระมหามารดาเชรับ ชัมมา ผู้ประทานพรให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และขจัดอุปสรรคที่นำไปสู่ความตายก่อนวัยอันสมควร

ด้วยการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ เราจะได้ใช้กายเนื้ออันมีค่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สัตว์โลกก็มักประสบเหตุแห่งความตายซึ่งไม่ได้มาจากการสิ้นอายุขัย ในประเพณีพุทธวัชรยาน จึงนิยมสร้างพระเพื่อให้เราหรือบุคคลที่เราตั้งจิตถึงมีกุศลที่จะได้รับพรอันประเสริฐนั้น

เมื่อหล่อเสร็จแล้ว จะอัญเชิญองค์พระมาประดิษฐานที่ศูนย์ขทิรวันเพื่อการสักการะบูชา หลังจากที่พระสถูปสร้างเสร็จ จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วิหารตาราและวิหารชัมมา (ชั้นลอย พระศานติตารามหาสถูป) ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

องค์พระจะหล่อด้วยวัสดุทองเหลือง ปิดทองทั้งองค์ ขนาด 1.25 เมตร โดยช่างฝีมือเนวาร์ ประเทศเนปาล

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยสามารถร่วมบุญได้ที่:
บัญชี มูลนิธิพันดารา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาชาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 038-4-31667-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 391-2-66998-9

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงทาง 1000tara@gmail.com

พระอารยาตารา ปางตาราขาว (White Tara)
พระอารยาตาราเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาผู้เป็นดังมารดาของสัตว์โลก พระตาราขาวหรือพระนามในภาษาทิเบตว่า “ยีชิน คอร์โล” พระผู้ประทานพรสมประสงค์ เป็นหนึ่งในพระตารา 21 พระองค์ที่มีการบูชาอย่างแพร่หลายด้วยคุณลักษณะพิเศษของพระองค์ ทรงมีพระวรกายสีขาวใสดุจพระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงที่ส่องสว่าง มีเจ็ดเนตรแห่งปัญญา พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุในลักษณะประทานสรณะ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกอุบลในลักษณะประทานพร โดยพรสำคัญคือ การประทานอายุยืนยาว ทรงปกป้องเราให้พ้นจากความตายก่อนวัยอันสมควร ประทานพรในการบำบัดรักษาและความสงบสุขแห่งจิตใจจากการทำสมาธิอันไร้การปรุงแต่ง
สภาวะที่แท้มิเปลี่ยนแปลง กายอันเป็นเช่นนั้น
พระผู้ประทานชีวิตอันประเสริฐจากภัยแห่งความตาย
พระผู้เชี่ยวชาญในอุบาย ทรงเห็นธรรม จึงประสานให้เกิดพุทธะด้วยความกรุณา
ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระมหามารดาผู้ประทับอยู่ ณ เวลานี้

พระเชรับ ชัมมา
พระนามแปลว่า ปัญญา ความรัก ทรงกำเนิดจากพระมหามารดาปรัชญาปารมิตาและเป็นอีกสภาวะหนึ่งของพระอารยาตาราในวิถีพุทธเพิน ทรงเป็นบุคคลาธิษฐานของความกรุณาอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลก ทรงประทานการปกป้องจากความกลัว 8 ประการ ได้แก่ การทำร้ายของศัตรูและภัยพิบัติ ไสยศาสตร์และการสาปแช่ง การขาดบุตรธิดาและผู้ดูแล เหตุแห่งนาคที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง การวิวาทกับมิจฉาทิฐิ มลทินแห่งอารมณ์และความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลาย พลังของราหูและดาวนพเคราะห์ และเหตุแห่งความตายก่อนวัยอันสมควร การปฏิบัติบูชาพระองค์เฉกเช่นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำให้อัตตาตัวตนสลายไปและนำไปสู่การหลุดพ้น

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *