สาระธรรม

บทอุทิศส่วนกุศล

 བསྔོ་བ། บทอุทิศส่วนกุศล

སྒོ་གསུམ་དག་པའི་དགེ་བ་གང་བགྱིས་པ།།
โกซุม   ตักเป   เกวา    กังจิบ   บา
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งกาย วาจา ใจ

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོ།།
คัมซุม   เซ็มแจน   นัมจิ   เทินตุ   โง
ข้าพเจ้าขออุทิศให้สัตว์ทั้งหลายในภูมิทั้งสาม

དུས་གསུམ་བསགས་པའི་ལས་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་ནས།།
ตูซุม   ซักเป   เลทริบ   กุนชัง   เน
ด้วยการสลายบาปกรรมและเครื่องเศร้าหมองที่ได้สั่งสมในกาลทั้งสาม

སྐུ་གསུམ་རྗོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག།
กุซุม   ซกเป   ซังเจ   ญูทบ   โช
ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วด้วยเทอญ

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *