สาระธรรม

บทสวดยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

སྐྱབས་འགྲོ། ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ   

གཤེན་རབ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་གནས་དཔལ།།
เชนรับ   ลามะ   กูซุม   จุงเน   ปัล
คุรุผู้ประเสริฐ ต้นกำเนิดตรีกายแห่งพระชินเจ้า

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན།།
ตูซุม   เตเชก   โตรวา   ยงจิ   เกิน
พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล ผู้นำพาสัตว์โลกไปสู่การหลุดพ้น

སྐུ་གཟུགས་ཞལ་སྐྱིན་སྐུ་གདུང་གསུང་རབ་རྟེན།།
กูซุก   เฉจิน   กูตุง   ซุงรับ   เต็น
พระพุทธรูป คัมภีร์ สถูป สิ่งแทนกาย วาจา ใจของพระองค์

ཕྱོགས་བཅུའི་གཤེན་རབ་ཐར་ལམ་སྟོན་པའི་སྒྲོན།།
ชกจู   เชนรับ   ทาลัม   เติมเป   เตริน
พระโพธิสัตว์ทั้งสิบทิศ ดวงประทีปแห่งการตรัสรู้

གནས་བཞིར་ཕྱག་འཚལ་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།
เนฉี   ชักซา   โตรกูน   จับซุ   ชี
ข้าพเจ้าและเหล่าสรรพสัตว์ขอกราบประณตน้อมและยึดแก้วทั้งสี่เป็นสรณะ

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *