สาระธรรม

บทขอพรจากคุรุเพื่อให้เข้าถึงจิตกระจ่าง

གསོལ་འདེབས།  บทขอพรจากคุรุเพื่อให้เข้าถึงจิตกระจ่าง

ཨེ་མ་ཧོ།
เอมาโฮ      

སྤྱི་གཙུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ།།
ชีซุก   เตวา   เช็มโป   โพทรัง ตุ
ในพระราชวังแห่งมหาสุขเหนือกระหม่อม

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
ทรินเช็น   ซาเว   ลามาลา   เซอวา เทบ
ศิษย์ขอสวดบูชาพระปฐมอาจารย์ผู้มีพระคุณ

སངས་རྒྱས་སེམས་སུ་སྟོན་པ་རིན་པོ་ཆེ།།
ซังเจ   เซ็มซุ   เติมปา   ริมโป เช
ท่านเป็นมณีรัตนะผู้ชี้ให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงพระพุทธเจ้าในใจ

རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།
รังโง   รังกี   เชปา   ชินจิ ลบ
ขอให้ท่านโปรดประทานพรให้ศิษย์ได้เข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ด้วยเทอญ

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *