สาระธรรม

บทภาวนาทงเลน

བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་གྱི་སྨོན་ལམ།
บทสวดภาวนาทงเลน

รจนาโดย พระอาจารย์ชาซา ต้าชี เกียลเซ็น ริมโปเช  ་
แปลโดย กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

โกนชก ซุมจี เต็นบา ตัง
เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ยี
โตรเว เตตุก จิยัง รุง
เทกูน ตักลา มินจูร์ จิก
ด้วยสภาวะธรรมแห่งพระรัตนตรัย
และความเป็นธรรมดา
ไม่ว่าสรรพสัตว์จะทุกข์สุขเพียงไร
ขอให้ข้าพเจ้าได้ร่วมทุกข์และสุขนั้น

ตักแฉน เญินมง ชังวา โช
ติกปา ทัมเจ ตักปา โช
แลแงน นัมมิน เซปา โช
ผูเลิน แลนชัก เคปา โช
เนิดเช ตุกเซ็ม ฉีวา โช
ขอให้กิเลสของข้าพเจ้าและผู้อื่นได้รับการขจัดออกไป
ขอให้บาปกรรมได้รับการสลายจนหมดสิ้น
ขอให้ผลกรรมสุกงอม
ขอให้หนี้กรรมได้รับการชำระล้าง
ขอให้การทำลายล้างและความรุนแรงหมดสิ้นไป

กังฉิก ตักลา เตจูร์ ตัม
เมิดตัง ซิกซุบ เมนา รุง
ซังแงน แลจี เทรวา นัม
ตักกี ทาบา ธงบา โช
ผู้ใดก็ตามที่มีศรัทธาในข้าพเจ้า
หรือดุด่าว่ากล่าวข้าพเจ้า
ไม่ว่าจะเกี่ยวโยงกับกรรมดีหรือกรรมชั่ว
ขอให้ข้าพเจ้าได้นำพาพวกเขาไปบนวิถีแห่งการหลุดพ้น

ตักกิ เจวา แฉนจุด เซ
เซ็มแจน แฉนลา เนิดบา นิ
วาปู เซซัม มิเช จิง
แพนเต มาลู ดรุบนู โช
เมื่อข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดในภพชาติอื่น
ขออย่าได้ทำให้ผู้ใดได้รับความเจ็บปวด
แม้เท่าเสี้ยวแห่งรูขุมขน
ขอให้ได้อำนวยสุขและยังประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว

ยุลชก เนฉี ชินรับ ตัง
เพินญิด เต็มเบ เต็มบา ตัง
ตักกิ ซัมจอร์ เกเว ทู
เมินลัม ตับฉิน ดรุบปา โช
ขออานุภาพแห่งจตุรัตนะ
สภาวะแห่งความเป็นธรรมดา
ผลบุญและการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้า
จงดลบันดาลให้บทสวดอธิษฐานสมฤทธิ์ผล

ทาเน คอวา ติลา มิชัก บา
ทัมเจ รังซัล รังนัง โงเช เน
กาตัก ทังเบอ ฉียิง เตรอเน ซู
ลายัง โตรเติน มาลู ทาชิน โช
ด้วยจิตที่ไม่ยึดติดในสังสารวัฏนี้
ด้วยเข้าใจว่าทุกสิ่งคือปรากฏการณ์ภายในอันเป็นพลังแห่งตัวตน
ขอให้ได้หลุดพ้นในฐานแห่งความไพศาล ความผ่องแผ้วแรกเริ่ม
ขอให้สำเร็จในการยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อีกด้วยเทอญ

 

Previous ArticleNext Article

1 Comment

  1. กราบขอบพระคุณมากค่ะ ได้รู้จักพระแม่ตาราโดยบังเอิญ ชอบบทสวดมนต์ของธิเบต ฟังและสวดตาม โดยไม่ได้คิดอะไร จนวันหนึ่งเมื่อมีความทุกข์ใจอย่างมาก ความเมตตาของพระแม่ตารา ทำให้ลูกเห็นธรรม มีปัญญา เห็นแจ้ง มีผู้ใจเมตตากรุณาต่อลูกอย่างเสมือนหนึ่งเป็นร่างจากพระแม่ตารามาโปรดหนทางให้ ซาบซึ้งร้องไห้มีปิติอย่างล้นเหลือ มีความสุขใจอย่างอธิบายออกมาเป็นคำพูด ตัวอักษรไม่ได้ กราบขอบพระคุณ พระแม่ตารามากค่ะ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *