กิจกรรม

กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม มิลาเรปะ

ชีวิตจริงซึ่งเป็นบทเรียนทางธรรมที่เป็นอมตะของท่านมิลาเรปะ
ชายจากตระกูลมิลา ผู้สวมผ้าฝ้าย (เรปะ)

ผู้กลายเป็นแรงบันดาลใจของผู้แสวงหาสัจธรรมในทุกยุคสมัย

ความเป็นมา

เมื่อหลายปีก่อน มูลนิธิพันดาราได้มีโอกาสประสานงานในการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง มิลาเรปะ รอบปฐมฤกษ์ ที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอนโดยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์

ต่อมา อ.กฤษดาวรรณได้เดินทางไปทิเบตกับคณะถ่ายหนังชัมบาลา ในครั้งนั้น ผู้กำกับขอให้เล่าเรื่อง มิลาเรปะให้ฟัง เมื่อกลับมา ได้เล่าเรื่องนี้เป็นตอนๆ ให้ศิษย์และจิตอาสาพันดาราในไลน์ได้อ่าน

ในวาระที่ได้มีการฉายหนังมิลาเรปะที่สวนโมกข์กรุงเทพในวันที่ ๓ กันยายนนี้ จึงขอนำเรื่องราวของคุรุผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้มาเผยแพร่ โดยที่เขียนเป็นเรื่องที่เล่าจากครู เพื่อให้เข้าใจง่าย จึงมิได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบุคคลและสถานที่

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเรื่องมิลาเรปะ เล่าโดย อ.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

https://www.meipian.cn/rmbdy41?user_id=3128365&uuid=224ef942397b4e1ca88f058e3b0cd328&idfa=32266782-E78B-449D-AA95-1AEF43B51302&utm_medium=meipian_ios&utm_source=singlemessage&v=4.1.2&from=singlemessage&isappinstalled=1

วีดีโอ ดูหนังหาแก่นธรรม (ช่วงเสวนา) ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ  
https://www.youtube.com/watch?v=VIzjnIwS0Hs&feature=youtu.be

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *