คอร์สภาวนา

คอร์สเตรียมตัวตายอย่างมีสติในวิถีพุทธทิเบต (2-5 พ.ย 60)

คอร์สภาวนา  เตรียมตัวตายอย่างมีสติ…ในวิถีพุทธทิเบต

 วันพฤหัสที่ 2-อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 (4 วัน 3 คืน)

ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
มูลนิธิพันดารา

ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดกลัว ไม่เศร้าเสียใจจากการยึดติด ผูกพัน ไม่น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรือเคืองแค้นผู้ใด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กายค่อยๆ หมดพละกำลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะยิ่งเสื่อมถอย ดิ่งลึกไปในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเลในยามค่ำคืน เวลาสุดท้ายมีผลต่อการเดินทางต่อของจิต เราจึงต้องพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้ที่กาลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ และมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในคุรุอาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นควรจะละมุนละม่อม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เพราะในขณะนั้นผู้กำลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุยกับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าดูภายนอกเขาจะรับรู้หรือไม่ แต่ดวงจิตเขายังคงอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคำเตือนให้นึกถึงคุรุอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่ว้าเหว่ มีกำลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะใหม่ที่เรียกว่า “บาร์โด” หรือ “อันตรภพ”

ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องความตาย การตาย และการเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝน วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลเพื่อสุขภาพกาย-ใจ

 

รูปแบบการอบรม บรรยาย สนทนาธรรม กิจกรรมกลุ่ม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตราแห่งความกรุณา สวดมนต์ ถวายดวงประทีป อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ

อาจารย์ผู้นำภาวนา 

 • อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ
  พันดารา ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน
 • อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง
  27 ปี

อาหาร อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาใส่น้ำดื่มที่ทางมูลนิธิจัดให้

ที่พัก ห้องพักคู่ (หญิงล้วน) ในเรือนทศบารมี และเตนท์เดี่ยว มูลนิธิจะจัดที่พักให้ผู้ที่ได้ยืนยันการสมัครแล้วให้ได้นอนห้อง
นอกเสียจากว่าจะระบุว่าความประสงค์จะนอนเตนท์

 การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ
และกรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน 

 • มูลนิธิยินดีจัดหารถตู้ให้ โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 700 บาท
  รถออกเวลา 6.30 น. ที่ บ้านมูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าวซอย 11
  (บ้านหลังสุดท้ายของซอย ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตร)
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์
 • เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงที่หัวหิน

จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูมาลงหน้าศูนย์ขทิรวัน ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า ศูนย์ทิเบต หรือวัดทิเบต

บริจาคร่วมกิจกรรม 

เพื่อให้ผู้สนใจจริงได้เข้าร่วมภาวนาและช่วยค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านอาหารและสถานที่

มูลนิธิจึงขอให้ผู้สนใจเข้าคอร์สบริจาคร่วมกิจกรรม 2,500 บาท

โดยโอนมาที่บัญชีชื่อ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  เลขที่ 391-2-66998-9

**อนึ่งมูลนิธิไม่สามารถคืนค่าร่วมกิจกรรมหากท่านยกเลิกการเข้าอบรม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหารและสถานที่

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 

1000tara@gmail.com โทร 083-300-8119

ติดตามข้อมูลทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/1000tara

กำหนดการอบรม/ภาวนา 

วันพฤหัสที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

6.30 น. รถตู้ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิ (สำหรับผู้เดินทางโดยรถตู้)
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ
11.00 น. มรณศาสตร์แบบทิเบต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ทำความรู้จักบาร์โด ขั้นตอนการแตกสลายของธาตุ
16.00 น. พัก
16.30 น. ซักถาม สมาธิภาวนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทำวัตรเย็น สนทนาธรรม นิทานก่อนนอน
20.30 น. เข้านอน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

6.30 น.  ทำสมาธิสู่ความว่างและกระจ่างของจิต
7.00 น.  ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น.  กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า
8.30 น.  รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. กลับสู่ความเป็นธรรมดา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เทคนิคการเตรียมจิตระยะสุดท้าย
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิภาวนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น สวดบทรัตนมาลัย อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน
20.30 น. เข้านอน

วันเสาร์ที่ 4  พฤศจิกายน 2560 

6.30 น. ทำสมาธิสู่ความว่างและกระจ่างของจิต
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. ฝึกสมาธิตุกลุง กราบ ทำวัตรเช้า
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ถือกำเนิดในภพชาติใหม่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย วิธีภาวนาให้ผู้จากไป
15.30 น. พัก
16.00 น. สมาธิภาวนา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ถวายดวงประทีปพันดวง ทำวัตรเย็น สวดบทรัตนมาลัย อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ
20.30 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

6.30 น. ทำสมาธิสู่ความว่างและกระจ่างของจิต
7.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.30 น. เดินภาวนา/กิจกรรมภาวนาที่สถูปมนตร์
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
9:30 น.  บาร์โดแห่งชีวิต แบ่งปันประสบการณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *