กิจกรรม

ศิโรราบ กราบเพื่อแม่ (22 ก.ค 2560) สวนโมกข์กรุงเทพฯ

กิจกรรมภาวนาต้อนรับวันแม่และทำกุศลจนถึงวันออกพรรษา

การกราบอัษฎางคประดิษฐ์ ให้แปดส่วนของร่างกายสัมผัสพื้น เป็นการประกอบบุญกุศลด้วยการอุทิศกาย วาจา ใจ หมอบศิโรราบต่อพระรัตนตรัย โดยตั้งจิตให้คุณพ่ออยู่เบื้องขวา คุณแม่อยู่เบื้องซ้าย ทั้งผู้ให้กำเนิดที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว รวมถึงผู้มีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูล ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ไปจนถึงทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย ในโลกใบนี้เพราะทุกชีวิตเคยป็นแม่ของเรามาก่อนตามความเชื่อฝ่ายพุทธมหายาน

แม่สัตว์โลกหรือ “มาเซ็มแจน” เป็นคำในภาษาทิเบต ผู้ตั้งจิตให้ความยึดติดตัวตนสู่ความหมายเพื่อสัตว์โลก แปรเปลี่ยนความแข็งกระด้างสู่ความอ่อนน้อม พร้อมยอมรับความลำบากเหนื่อยยาก ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่เฉกพระโพธิสัตว์ที่กลับมาเกิดใหม่เพื่อยังประโยชน์แก่สัตว์โลก… นับภพชาติไม่ถ้วน

“ขอให้การกราบนี้เป็นประเพณี เป็นกิจกรรม
และเป็นการบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ตอบแทนพระคุณของแม่ในทุกภพ ทุกชาติ”
กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

 

เพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้ใช้แรงกาย ได้กล่าววาจาอันประเสริฐ และตั้งจิตน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดในชาตินี้
และเผื่อแผ่ความกรุณาสู่
“มาเซ็มแจน” มารดาสัตว์โลกผู้ดำรงอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตราบบรรลุพระโพธิญาณ

ปฐมนิเทศ เสวนา สาธิตวิธีกราบอัษฎางคประดิษฐ์และกราบร่วมกันพร้อมร่วมฟังประสบการณ์จากแขกรับเชิญพิเศษ
นำภาวนาโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
ผู้กราบอัษฎางคประดิษฐ์บนถนนในทิเบต 2 ครั้ง
ระยะทางรวมกันกว่า 100 กิโลเมตร

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 -16.00 น.
สถานที่: ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 สวนโมกข์กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดที่ 1000tara@gmail.com หรือ  https://www.facebook.com/1000tara

 

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *