กิจกรรม

ขอเชิญร่วมเสวนา ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน (24 มิ.ย. 2560)

ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ มูลนิธิพันดารา

ขอเชิญร่วมเสวนา

“ถอดรหัสธรรมในพระพุทธศาสนามหายาน”
วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.15 น.
ห้องประชุม สถาบัน 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ พุทธธรรม การประสานธรรมะกับชีวิตตามประเพณีปฏิบัติในพระพุทธศาสนามหายานอันหลากหลาย
การสนทนาพิเศษเกี่ยวกับภาพทังกา (Thangka) หรือภาพพระบฏ และการสาธิตเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมของทิเบต

กำหนดการ
09.15 น. “พระพุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ นักวิชาการด้านพุทธศาสนามหายาน ผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี สันสกฤต
11.00 น. “พระพุทธศาสนามหายานแบบญี่ปุ่น” ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต นักปรัชญา ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.00 น. “วัชรยาน พระพุทธศาสนามหายานแบบทิเบต” ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล อาจารย์สอนคอร์สภาวนา นักวิชาการด้านทิเบตศึกษา
14.00 น. เสวนา “ธรรมะและศิลปะจากภาพทังกา” คุณศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินอิสระ, คุณอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์ จิตรกรอิสระ ผู้เคยไปฝึกวาดภาพทังกาที่เมืองธรรมศาลา, ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล
15.30 น. “พระพุทธศาสนามหายานแบบจีน วิถีปฏิบัติในสังคมไทย”อาจารย์เศรษฐพงศ์ จงสงวน สถาปนิกและนักวิชาการด้านพุทธมหายาน
16.30 น. “รหัสธรรมจากดนตรีในพิธีกรรมของทิเบต” พร้อมสาธิตอาจารย์มิว เยินเต็น (อาจารย์สอนคอร์สภาวนา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมจากวัดทิเบต) และคณะ

เชิญลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 1000tara@gmail.com (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)  เพื่อความสะดวกในการเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *