คอร์สภาวนา

เชรับ ชัมมา วิถีแห่งปัญญาและความรัก (24-26 ม.ค. 2560)

Sherab Chamma, Way of Love and Wisdom, January 24-26, 2017

เชรับ ชัมมา วิถีแห่งปัญญาและความรัก
The Sherab Chamma Wisdom and Loving Practice

วันอังคารที่ 24- วันพฤกัสที่ 26 มกราคม 2560

จัดโดย มูลนิธิพันดารา
ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

===

อีกครั้งกับคอร์สภาวนาที่จะทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและเชื่อมโยงกับความไพศาล เบิกบาน ปัญญาญาณที่อยู่ภายในจิตของเรา
ปัญญาญาณนี้ถ่ายทอดมาเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความรักและความกรุณาต่อสรรพสัตว์นามว่า “เชรับ ชัมมา”
เนื่องด้วยผู้คนในสังคมเผชิญความทุกข์จากความขัดแย้ง ความเจ็บป่วย การถูกทอดทิ้ง และวิกฤตปัญหาต่างๆ
ซึ่งนำไปสู่ความหวาดกลัว ความกังวล ความเหงา การคิดปรุงแต่งและมองโลกในทางลบ และเนื่องจากการปฏิบัติเชรับ ชัมมานี้สามารถนำเราไปสู่ปัญญา ความรัก และความสุข ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วในตัวเรา และน้อมนำให้เกิดพรในการบำบัดรักษา
ประทานความรุ่งเรืองในชีวิต และการปกป้องจากการจากไปก่อนวัยอันสมควร

มูลนิธิจึงเห็นความสำคัญของการจัดคอร์สนี้เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะนำสุขภาวะกาย-ใจมาสู่ผู้คนในสังคม
พระมหามารดาเชรับ ชัมมา อยู่ในรูปสัมโภคกาย พระหัตถ์ขวาถือโถน้ำอมฤตแห่งการบำบัดรักษา พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว
ในดอกบัวมีกระจกซึ่งแสดงศักยภาพในการสะท้อนสิ่งต่างๆ กระจกน้ีแท้ที่จริงแล้วคือจิตภายในที่เชื่อมโยงเรากับพระพุทธเจ้า
เราทุกคนมีคุณสมบัตินี้

 

คอร์สนี้เน้นทำสมาธิผ่านการบริกรรมมนตราซึ่งเป็นวิธีชำระวาจาให้บริสุทธิ์และการทำสมาธิ
นำพาจิตกลับไปสู่ปัญญาญานและความเบิกบานภายในทั้งการทำสมาธิ และสวดมนต์เป็นดังการขจัดฝุ่นผงที่เกาะกระจกให้หมดสิ้นไป
เมื่อกระจกใส เราจะเห็นพระเชรับ ชัมมาที่แท้ซึ่งมิใช่อื่นใดนอกจากการประสานระหว่างความว่างและความกระจ่างแห่งจิตของเรานั่นเอง

รูปแบบการอบรม

บริกรรมมนตรา ทำสมาธิ สวดมนต์ บรรยายและสนทนาธรรม เดินภาวนา ถวายดวงประทีป อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ

13432401_10154202741497836_7549175622883560013_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้นำภาวนา

อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น

อาหาร-ที่พัก
มูลนิธิยินดีบริการอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ร้อน/เย็น ตลอดช่วงภาวนา
และจะจัดที่พักเป็นห้องพักในเรือนภาวนารวมทั้งเตนท์เดี่ยว (ในกรณีห้องพักเต็ม)

การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ ใส่สบายเพื่อให้สามารถร่วมกราบและนั่งสมาธิได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงเนื้อบางจนดูไม่สุภาพ กรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
– เดินทางโดยรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ รถออกเวลา 7.00 น. ที่บ้านมูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าวซอย 11 (บ้านหลังสุดท้ายของซอย ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตร)
– เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์
– เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปลงที่หัวหิน จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูมาลงหน้าศูนย์ขทิรวัน ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า ศูนย์ทิเบต หรือวัดทิเบต

บริจาคค่าร่วมกิจกรรมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดคอร์สภาวนา
ผู้สนใจร่วมปฏิบัติ กรุณาโอนค่าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร น้ำ ไฟ และเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมปฏิบัติได้แต่มีจิตศรัทธาสนับสนุนการจัดคอร์สภาวนาเช่นนี้สามารถร่วมบุญตามจิตศรัทธา ทั้งนี้ รายได้จากการจัดคอร์สหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

อนึ่ง ผู้ประสงค์จะเดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดเตรียมให้ มีค่ารถไป-กลับ ท่านละ 700 บาท

การโอนเงิน

กรุณาโอนเงินที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9
และส่งสลิปการโอนเงินให้มูลนิธิทราบที่ 1000tara@gmail.com หรือถ่ายรูปส่งทางอินบ็อกซ์ในหน้าเพจของมูลนิธิพันดาราที่ www.facebook.com/1000tara

ลงทะเบียน/สอบถาม
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ 1000tara@gmail.com โทร 083-300-811

15871525_1191596630924129_9126835721579844831_n

กำหนดการ
วันอังคารที่ 24 มกราคม
11.00 น. ทัศนคติและหลักประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรม ทำความรู้จักพระมหามารดาเชรับ ชัมมา ถวายมันดาลาและสวดบทสรรเสริญ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. มุมมองเกี่ยวกับสภาวะพุทธะ ฝึกการทำสมาธิแบบตั้งนิมิต (เกริม) และสลายนิมิต (ซกริม) วิธีบริกรรมมนตรา (งักกอร์) อานิสงส์ของการปฏิบัติ
15.30 น. พัก
16.00 น. ฝึกปฏิบัติ
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา บำเพ็ญบุญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และแด่แม่ ผู้ให้กำเนิดชีวิต นิทานก่อนนอน
20.30 น. จบกิจกรรม

วันพุธที่ 25 มกราคม
06.00 น. สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
06.45 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
07.15 น. ทำวัตรเช้า บริกรรมมนตรา
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. สวดบทสรรเสริญ ซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ฝึกสมาธิ
10.45 น. พัก
11.15 น. บริกรรมมนตราและทำสมาธิ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)
15.30 น. พัก
16.00 น. ฝีกปฏิบัติ (ต่อ)
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ การเชื่อมโยงกับสภาวะพุทธะในขณะนอนหลับและระหว่างวัน นิทานก่อนนอน
20.30 น. จบกิจกรรม

วันพฤหัสที่ 26 มกราคม
06.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
06.15 น. เดินภาวนาและเข้าไปทำสมาธิด้านในของศูนย์ขทิรวันและที่เขตพระมหาสถูป
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ถวายมันดาลา สวดสรรเสริญ บริกรรมมนตรา และทำสมาธิ
11.00 น. พัก
11.30 น. ค้นพบสรณะที่แท้ นำสภาวะแห่งเชรับ ชัมมากลับบ้าน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *