คอร์สภาวนา, กิจกรรม

คอร์สภาวนาทงเลน (8-10 ก.ค. 2559 *ปิดรับสมัครแล้ว*)

คอร์สภาวนา “ทงเลน เพื่อการละอัตตา”
Tonglen Meditation
(ในปีนี้จัดเพียงครั้งเดียว)

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกฝนและปฏิบัติธรรมเนื่องในเดือนแห่งอาสาฬหบูชา
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ( 2 คืน 3 วัน)
สถานที่: ศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา หัวหิน
เมื่อเราเข้าใจจิตวิญญาณแห่งการภาวนา เราก็สามารถแบกรับความยากลำบากและสิ่งท้าทายได้ แม้จะเป็นการภาวนาที่ดูเป็นอุดมคติอย่างสมาธิทงเลน (ทองเลน – Tonglen Meditation) ที่เราได้เปลี่ยนรูปแบบของการหายใจหลัก จากการหายใจเพื่อตนเอง เป็นหายใจเพื่อผู้อื่น จากความปรารถนาที่จะดับทุกข์ตนเอง เป็นดับทุกข์ผู้อื่น เมื่อเราไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ชีวิตกลับเรียบง่าย สมาธิกลับมีพลัง และเราค้นพบเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้มีสุขอยู่ได้แม้กายทุกข์

ลองคิดดูว่า โลกนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อลมหายใจแรกในเช้าวันใหม่ของเราไปพร้อมกับการตั้งจิตที่จะแบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น และลมหายใจสุดท้ายก่อนเราจะหลับไปก็เป็นการตั้งจิตแบบเดียวกัน บอกตัวเองว่า “ในวาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ว่าสภาวะทางกายของข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไร สภาวะใจจะขออยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยน เกื้อกูล และดำรงอยู่ในความผ่องแผ้วแรกเริ่ม”
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกฝน เรียนรู้ และปฏิบัติภาวนาในคอร์สที่เป็นหัวใจของการเดินทางด้านในเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตัวเราและผู้อื่น เพื่อการกลับไปสู่ปัญญาญาณเดิมแท้ที่ไม่เคยพรากจากความรักความกรุณา

อาจารย์ผู้นำภาวนา
– อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบต อาจารย์สอนธรรมะในวิถีพุทธวัชรยาน
– อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตและได้รับการฝึกฝนจากแนวทางการสอนในวัดทิเบต
อาหาร
อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาใส่น้ำดื่มที่ทางมูลนิธิจัดให้

ที่พัก
ห้องพักคู่ (หญิงล้วน) ในเรือนทศบารมี และเต๊นท์เดี่ยว ทางมูลนิธิจะจัดที่พักให้ผู้ที่ได้ยืนยันการสมัครแล้วให้ได้นอนห้อง นอกเสียจากว่าจะระบุว่าความประสงค์จะนอนเต๊นท์

การแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ กรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
ทางมูลนิธิยินดีจัดหารถตู้ให้โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 700 บาท

บริจาคร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ผู้สนใจจริงได้เข้าร่วมภาวนาและช่วยค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านอาหารและสถานที่ ทางมูลนิธิจึงขอให้ผู้สนใจเข้าคอร์สบริจาคร่วมกิจกรรม 2,000 บาทโดยโอนมาที่บัญชีชื่อ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 391-2-66998-9
อนึ่ง ทางมูลนิธิไม่สามารถคืนค่าร่วมกิจกรรมหากท่านยกเลิกการเข้าอบรม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหารและสถานที่

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
1000tara@gmail.com โทร 083-300-8119 ติดตามข้อมูลทางเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/1000tara

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
07.00 น. ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน
11.00 น. พื้นฐานการภาวนาทงเลน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.15 น. ทงเลนกับโพธิจิต
16.00 น. พัก
16.30 น. บทสวดทงเลน นำพาจิตกลับสู่สภาวะแห่งความกรุณาและผ่องแผ้วเดิมแท้
17.45 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทำวัตรเย็น วิธีทำสมาธิ นิทานก่อนนอน
20.30 น. พักผ่อน

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
06.00 น. สมาธิ
06.20 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.00 น. รับประทานชา/กาแฟ
07.30 น. ทำวัตรเช้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ทงเลนกับการเยียวยา
11.00 น. ภาวนา ซักถาม
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ทงเลนช่วยให้เราเผชิญวิกฤตในชีวิตได้อย่างไร
15.00 น. สมาธิภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิภาวนา
17.45 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทำวัตรเย็น ถวายดวงประทีป อุทิศให้ผู้ล่วงลับ นิทานก่อนนอน
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559

06.00 น. รับประทานชา/กาแฟ
06.15 น. เดินภาวนา ทำสมาธิ และกิจกรรมแห่งโพธิจิต
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ทงเลนกับการละอัตตา
11.00 น. จะนำทงเลนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *