คอร์สภาวนา

ตารา พระมหามารดาแห่งความกรุณา

(Tentative Schedule  กิจกรรมนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับพระอาจารย์)

มูลนิธิพันดารา ขอเชิญท่านร่วมคอร์สสมาธิภาวนา “ตารา พระมหามารดาแห่งความกรุณา”

พร้อมพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตารา 21 พระองค์

นำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

วันศุกร์ที่ 12  – วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ( 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1000tara@gmail.com

โทร 083-300-8119, 087-829-9387

บริจาคร่วมกิจกรรม 2,500 บาท

เพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าแรงคนงาน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ

โอนเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 038-4-31667-8

และส่งหลักฐานการโอนเงินทางแฟกซ์ที่ 025114112 หรืออีเมล 1000tara@gmail.com

 

white tara

 

พระโพธิสัตว์ตารา

พระมหาโพธิสัตว์อารยาตารา (ภาษาทิเบต: เจซูน เตรอมา) เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ทรงกำเนิดจากน้ำพระเนตรของพระอวโลกิเตศวร เมื่อครั้งที่ทรงพระกรรแสงเนื่องจากทรงไม่สามารถช่วยเหลือสัตว์ทั้งโลกทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ได้ พระโพธิสัตว์ตาราทรงเป็นที่รักและกราบบูชาของชาวพุทธในทิเบต หิมาลัยและมองโกเลีย พวกเขามักสวดคาถาหัวใจ “โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร โซฮา” และสวดบทสรรเสริญตารา ๒๑ องค์
พระโพธิสัตว์ตาราทรงมี ๒๑ ปาง แต่ปางที่รู้จักกันแพร่หลายคือ ตาราเขียว (ขทิรวนีตารา) และตาราขาว (จินดามณีจักรตารา) ตาราเขียวเป็นปางคุ้มครองนักเดินทางจากภัยอันตราย ทรงประทานพรให้พ้นจากความทุกข์ ความกลัว และดลบันดาลให้การงานสำเร็จโดยเร็ว ตาราขาวเป็นปางประทานอายุยืนยาวและการบำบัดรักษาโรค

อาจารย์ผู้นำภาวนา 

พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช
กุงกา ซังโป ริมโปเช เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ในครอบครัวชนเผ่าเร่ร่อนที่ตำบล ปาทัง เมืองเจคุนโด เขตปกครองตนเองยูชู แคว้นคามมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ทานมีโอกาสได้บวชเรียนเมื่ออายุ ๑๗ ปี โดยจำพรรษาที่วัดเจคุนโด วัดสาเกียปะที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองยูชู พระปฐมคุรุของท่านคือ อาตรัก ริมโปเช อาจารย์นักปฏิบัติคนสำคัญซึ่งมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระอาจารย์ของท่านอีกรูปหนึ่งคือ ลูดิง เคนริมโปเช ประมุขนิกายงอเชนของสาเกียปะและเจ้าอาวาสวัดซังโงรูในนครลาซา ปัจจุบันลูดิง เคนริมโปเชจำพรรษาที่เมืองเดราห์ดุน ประเทศอินเดีย
เมื่ออายุ ๒๐ ปี กุงกา ซังโป ริมโปเชได้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียน ภาษาทิเบตที่เมืองเดรเก จากนั้น ท่านไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอาริก เชอตรา เชนโม ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์ ที่เมืองซาชูคา มณฑลเสฉวน ที่โรงเรียนนี้ ท่านได้ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา ๖ ปีกับเปมา เซวัง เคนริมโปเช พระอาจารย์ญิงมาปะที่มีชื่อเสียง
หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่ซาชูคา ท่านมีโอกาสไปเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยพุทธศาสนาสายทิเบตแห่งประเทศจีน กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำคัญที่สุดที่หนึ่งสำหรับทุลกุ (นิรมาณกาย/พระกลับชาติมาเกิด) หลังจากนั้น ท่านสอนหนังสืออยู่ที่เจคุนโดเป็นเวลา ๙ ปี ในปี ๒๕๔๓ ท่านสอบเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์และปรัชญาทิเบตที่มหาวิทยาลัยชนชาติกลุ่มน้อยส่วนกลาง กรุงปักกิ่ง ในระหว่างที่อยู่ปักกิ่งนี้เอง ท่านได้สอนพระสูตรให้แก่ลามะกลับชาติมาเกิดที่วิทยาลัยพระสูตรและได้สอนธรรมะให้แก่ลูกศิษย์ชาวจีนเป็นจำนวนมาก ท่านรจนาคัมภีร์ในนิกายสาเกียปะเกิน ๕๐ เล่มและเป็นบรรณาธิการสำคัญในการทำพจนานุกรมพุทธศาสตร์ภาษาทิเบตและจีน พระอาจารย์ได้รับนิมนต์เดินทางไปบรรยายในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง

อาหาร 

อาหารมังสวิรัติ 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง สำหรับผู้ประสงค์จะถือศีล 8 กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อทางมูลนิธิจะได้จัดน้ำปานะไว้บริการในตอนเย็น และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาใส่น้ำดื่มที่ทางมูลนิธิจัดให้

ที่พัก 

ห้องพักคู่ (หญิงล้วน) ในเรือนทศบารมี และเต็นท์เดี่ยว

การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงบางๆ กรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

 

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *