คอร์สภาวนา

คอร์สเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ระดับ 1 (19-22 พฤษภาคม 2559)

Bardo 19

คอร์สอบรม/ภาวนา
เตรียมตัวตายอย่างมีสติ…ในวิถีพุทธทิเบต
วิสาขบูชาบารมี
วันพฤหัสที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
ศูนย์ขทิรวัน (มูลนิธิพันดารา) หัวหิน
*ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ท่านสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธา*
เงื่อนไขการร่วมภาวนา

โดยปกติเราควรฝึกจิตให้ตื่นรู้ เบิกบาน อยู่ตลอดเวลา การฝึกต้องทำอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เรายังแข็งแรง เมื่อวันที่เราป่วยหนักมาถึง ถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ ให้รู้จักให้อภัย หรือปล่อยวาง เราอาจโกรธเกลียดความเจ็บป่วยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายและใจของเราเลย แล้วเมื่อวาระแห่งลมหายใจสุดท้ายมาถึง เราจะจากไปอย่างทุรนทุราย

ขอให้ผู้เข้าภาวนาได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศล ศึกษา ปฏิบัติ ด้วยใจเปิดกว้างเพื่อเป็นมรณานุสสติและเป็นกุศลบริสุทธิ์แด่ผู้จากไปตลอดระยะเวลาของคอร์ส

ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดกลัว ไม่เศร้าเสียใจจากการยึดติด ผูกพัน ไม่น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรือเคืองแค้นผู้ใด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กายค่อยๆหมดพละกำลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะยิ่งเสื่อมถอย ดิ่งลึกไปในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ก้นบึ้งของทะเลในยามค่ำคืน

เวลาสุดท้ายมีผลต่อการเดินทางต่อของดวงจิต เราจึงต้องพยายามทำอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้ที่กำลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ และมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มั่นคงในพระรัตนตรัยและในคุรุอาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นจะต้องละมุนละม่อม เปี่ยมไปด้วยความกรุณา เพราะในขณะนั้นผู้กำลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุย
กับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าดูภายนอกเขาจะรับรู้หรือไม่ แต่ดวงจิตเขายังคงอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคำเตือนให้นึกถึงคุรุอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่ว้าเหว่ มีกำลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะใหม่ที่เรียกว่า “บาร์โด”หรือ “อันตรภพ”

ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องของความตายและการเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝน วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลเพื่อสุขภาพกาย-ใจ

รูปแบบการอบรม
บรรยาย สนทนาธรรม กิจกรรมกลุ่มทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตราแห่งความกรุณา สวดมนต์ ถวายดวงประทีป อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ

อาจารย์ผู้นำภาวนา

-อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน
– อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี

อาหาร-ที่พัก

ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอดช่วงภาวนา และจะจัดที่พักเป็นห้องพักในเรือนภาวนารวมทั้งเต็นท์เดี่ยว
(ในกรณีห้องพักเต็ม) ที่ศูนย์ขทิรวันมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ
การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพ ใส่สบายเพื่อให้สามารถร่วมกราบและนั่งสมาธิได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่และการปฏิบัติ กรุณาไม่ใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น เสื้อหรือกางเกงเนื้อบางจนดูไม่สุภาพ กรุณานำเครื่องแต่งกายมาให้พอดีกับจำนวนวันที่พัก

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน

– เดินทางโดยรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ ค่ารถไปกลับ 700 บาท รถออกเวลา 7.00 น. ที่บ้านมูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าว ซอย 11 (บ้านหลังสุดท้ายของซอย ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตร)
– เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์
– เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยไปลงที่หัวหิน จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูมาลงหน้าศูนย์ขทิรวันซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า ศูนย์ทิเบต หรือวัดทิเบต

สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจะจัดเช่าให้ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปกลับ 700 บาท กรุณาโอนค่าเดินทางล่วงหน้าที่บัญชีต่อไปนี้ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9

ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com โทร 083-300-8119
กําหนดการอบรม/ภาวนา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

7.00 น. รถตู้ออกเดินทางจากบ้านมูลนิธิ
10.30 น. ถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ รับประทานของว่าง
11.00 น. ปฐมนิเทศ ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ความรู้เกี่ยวกับมรณศาสตร์แบบทิเบต
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิ มนตราแห่งความกรุณา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทําวัตรเย็น สนทนาธรรม นิทานก่อนนอน
20.30 น. เข้านอน
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 (วันวิสาขบูชา)

6.00 น. ทําสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.15 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.45 น. ทําวัตรเช้า สนทนาธรรม
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งขณะกําลังจะตาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การแตกสลายของธาตุและการจากพรากของกายและจิต
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิ มนตราแห่งความกรุณา
17.45 น. รับประทานอาหารเย็น
19.15 น. ทําวัตร ถวายดวงประทีปพันดวงเนื่องในวันวิสาขบูชา
แด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ขอพรให้เกิดแสงแห่งปัญญาในดวงจิตของผู้จากไปและดับอวิชชาในใจของเรา อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและมนตราดับทุกข์โศก นิทานก่อนนอน
20.45 น. เข้านอน
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559

6.30 น. นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
7.15น. เดินภาวนา กิจกรรมแห่งโพธิจิต
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งความเป็นธรรมดา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. บาร์โดแห่งการเกิดใหม่
16.00 น. พัก
16.30 น. สมาธิ มนตราดับทุกข์โศกของสรรพสัตว์
19.15 น. ทําวัตรเย็น อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและมนตราแห่งความกรุณา นิทานก่อนนอน
17.45 น. รับประทานอาหารเย็น
20.45 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559

6.00 น. นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์
6.45 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
7.00 น. ทําวัตรเช้า บาร์โดแห่งชีวิต
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. เทคนิคภาวนาสําหรับเตรียมจิตในระยะสุดท้ายของชีวิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *