“… เมื่อหกปีก่อนพระอาจารย์มหาโยคีท่านหนึ่งของทิเบต
ท่านกุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช (เรียกสั้นๆว่าพระอาจารย์ลาเซ ริมโปเช)
เดินทางมาเมืองไทยตามคำเชิญของดิฉัน (กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล)
เพื่อมาให้พรแก่ที่ดินที่ต่อมาได้กลายเป็น “ศูนย์ขทิรวัน”
หรือชื่อ ภาษาทิเบตว่า Kundrol Ling (กุนเทรอ ลิง)
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในครั้งนั้นท่านให้คำทำนายว่าจะเกิดทะเลสาบกั้นที่ดินระหว่างด้านในกับด้านในสุด
ซึ่งด้านในสุดนี้จะเป็นที่จำศีลปลีกวิเวกของผู้ปฏิบัติธรรมซกเช็น (Dzogchen)
ท่านขอให้พัฒนาที่ดินด้านในสุดนี้ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ให้มีต้นไม้ปกคลุมเพื่อให้นกมาอาศัยอยู่
ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ฟังเสียงร้องของนกซึ่งจะเพิ่มประสบการณ์ทางธรรมของเขา

คำทำนายของท่านทำให้ดิฉันมีความมั่นใจว่าคำสอนชั้นสูงของพุทธวัชรยานที่เรียกว่าซกเช็น
จะได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทย ช่างเป็นกัลป์อันประเสริฐที่เราจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติคำสอนล้ำค่านี้
ที่แม้แต่ชาวทิเบตจำนวนมากไม่มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติ…”
 ดร. กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล

ศูนย์ขทิรวัน หรือชื่อ ภาษาทิเบตว่า Kundrol Ling (กุนเทรอลิง)
สถานปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่
167 หมู่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง 
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การดำเนินงานของขทิรวันเน้นการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อให้ผู้มาเยือนเข้าถึง ความสุขทางจิตใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพของขทิรวันประกอบด้วยภูเขา ทะเลสาบ 
ต้นไม้น้อยใหญ่และสถูปมนตร์ซึ่งทำด้วยธงมนตรานับพันผืน เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตากรุณา ศูนย์ขทิรวันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจพุทธปรัชญา ศิลปวัฒนธรรมทิเบต และผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม เพื่อฝึกฝนตนเองและเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย

รายการ สยามสัปปายะ ตอน โพธิจิตในใจตน ศูนย์ขทิรวัน