11703376_855579604525835_8411022917718200848_n

 

 • เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ระดับ 1 และ 2 ทำความเข้าใจเรื่องบาร์โด ความตาย การเตรียมตัวตาย และชีวิตหลังตาย จากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝนวิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลย์เพื่อสุขภาพกาย-ใจ
  (เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ระดับ 1:  2-5 พฤศจิกายน 2560)  อ่านรายละเอียด
 • ภาวนาทงเลนเพื่อละอัตตา
  เรียนรู้วิธีทำสมาธิอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขด้วยอุดมคติอันประเสริฐที่เรียกว่า “โพธิจิต” เมื่อเราเข้าใจจิตวิญญาณแห่งการภาวนา เราก็สามารถแบกรับความยากลำบากทุกอย่างได้ แม้จะเป็นการภาวนาที่ดูเป็นอุดมคติอย่างสมาธิทงเลน ที่เราได้เปลี่ยนรูปแบบของการหายใจหลัก จากการหายใจเพื่อตนเอง เป็นหายใจเพื่อผู้อื่น จากความปรารถนาที่จะดับทุกข์ตนเอง เป็นดับทุกข์ผู้อื่น เมื่อเราไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ชีวิตกลับเรียบง่ายขึ้น สมาธิกลับมีพลังขึ้น และเราค้นพบเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้มีสุขอยู่ได้แม้กายทุกข์
  (10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนพันดาว เชียงใหม่) อ่านรายละเอียด
 • หลักสูตรภาวนาเงินโดรในสายอาทรี ซกเช็น ระดับ 1-3 สร้างฐานรากแห่งการปฏิบัติธรรมในมรรควิถีอาทรี ซกเช็น
  ด้วยเทคนิควิธีภาวนา 9 อย่าง ที่จะทำให้ได้สลายบาปกรรม สลายการยึดติดในตัวตน ได้สั่งสมบุญบารมี เรียนรู้หลักปฏิบัติและวิธีภาวนาสำคัญในพุทธทิเบต ไปจนถึงการทำสมาธิอาทรีเพื่อเตรียมจิตสำหรับสมาธิขั้นสูงต่อไป
  (เงินโดร 1:  9-15 ตุลาคม 2560)  อ่านรายละเอียด
 • คอร์สภาวนา “พุทธวัชรยาน”
  ศึกษาพื้นฐานของพุทธวัชรยาน เรียนวิธีทำสมาธิแบบทิเบต การบริกรรมมนตรา ปฏิบัติบูชาพระยีตัมองค์ต่างๆ อาทิ พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง พระแม่ตารา พระแม่ชัมมา พระคุรุปัทมสัมภวะ พระอวโลกิเตศวร พระมัญชุศรี เป็นต้น
  (
  เซ็มทรี  หนทางสู่จิตเดิมแท้: 28-30 กรกฎาคม 2560) อ่านรายละเอียด

 

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com