ปี๒๕๔๙  ประกอบพิธีขอที่ดินจากเทพยดา และวางศิลาฤกษ์โดยพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช
ปี๒๕๕๒. ประกอบพิธีขุดดินครั้งแรกโดยพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช
ปี๒๕๕๕  ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก่อเสาเข็ม ๕๐๕ ต้น
ปี๒๕๕๗  สร้างฐานรากและตอม่อ ๘๖ ฐาน
ปี๒๕๕๘  สร้างคานคอดิน และเทพื้นซิเมนต์ ชั้น ๑ บางส่วน
ปี๒๕๕๙  ขึ้นเสาใจกลางขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๙ ต้น และเทพื้นซิเมนต์ ชั้น ๑ ทั้งบริเวณ
ปี๒๕๖๐  ก่อกำแพงอาคารมหามันดาลา เฟสด้านหน้า ความสูง ๙ เมตร (ก่อแล้ว ๕ เมตร) และขึ้นเสาชั้นลอย ขนาด ๓.๘ เมตร